GYES kifizetésének módja és összege

  • a GYES-t a családi pótlék különbözeti igényléséhez hasonlóan a magyar gyes vagy gyed és az osztrák gyes különbözeteként évente egyszer fizetheti ki az osztrák Egészségbiztosítási Pénztár, amennyiben Magyarországon rendelkezik az egyik szülő jogviszonnyal, illetve ha az édesanyának fennálló jogviszonya van pl. GYED esetében
  • ha nem volt munkaviszony és csak a GYES-re van jogosultság Magyarországról megszűntetik az ellátás folyósítását és Ausztriából havonta kerül kifizetésre a GYES
  • amennyiben Magyarországon fennálló jogviszony van, pl. GYED-et kap az édesanya a különbözet számításának alapja a Magyarországon a három év alatt kifizetett GYED, GYES összege

Ennek megfelelően az osztrák Egészségbiztosító megvizsgálja, illetve a Magyar Államkincstár aktuális adatai alapján becsléssel állapítják meg, hogy a három év alatt, összesen mekkora összeget folyósítanak Magyarországról. Ezt az összeget kivonják az Ausztriában választott gyes időtartamnak megfelelő teljes összegből, majd az így kapott értéket osztják el az osztrák verziónak megfelelő napok számával és ezt szorozzák 365-tel, így jön ki az egy évre vonatkozó különbözet.

Pl.: Az édesanya Magyarországon gyeden van és 60.000 Ft-ot kap havonta két éven keresztül. A második év leteltét követően a harmadik év végéig havonta gyest kap, melynek összege: 28.500 Ft

Tehát a magyar ellátás összesen 24 hó x 60.000 Ft + 12 hó x 28.500 Ft = 1.782.000 Ft = € 6.364 (280 Ft-os árfolyamon számolva)

Az osztrák verzió a 30+6 hónap, melynek napi összege € 14,35/nap, tehát (ha nem számoljuk a másik szülő által igénybe vehető 6 hónapot) 30 x 30 nap x € 14,53= € 13.077

Így az osztrák ellátás összegéből kivonva a magyart: € 13.077-€ 6.364= € 6.713

Ezt az összeget elosztjuk napi értékre: € 6.713/ 36 hónap /30 nap = € 6,21 /nap, 1 hónapra € 186, 1 évre € 2.232

Figyelem!
Az osztrák Egészségbiztosító a tapasztalatok alapján a becslés során gyakran úgy számol mintha a magyar gyed három éven keresztül, járna, tehát lényegesen „túlértékelik” a magyar juttatás teljes összegét, ami azt eredményezi, hogy a végszámításkor jelentősen alacsonyabb az osztrák gyes különbözet összege. Akár € 2-3/nap érték is megállapításra kerülhet. Ebben az esetben a magyar gyes időtartam lejártával, tehát három év után újraszámolják a ténylegesen kifizetett magyar juttatás figyelembevételével az eddig különbözetként kifizetett osztrák gyest, és ha eltérés van, azt utólagos különbözet kifizetéssel korrigálják.


Az összes mező kitöltése szükséges.

Személyre szabott tájékoztatás

Küldje el kérdését adózással, családi támogatásokkal, munkaüggyel vagy társadalombiztosítással kapcsolatban, hogy személyre szabott tájékoztatást tudjunk adni Önnek.